16. septembra 2022
Kategorie: Financie

Poistenie domácnosti a nehnuteľnosti

Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti mali by ste svoju pozornosť zamerať hlavne na dva typy poistenia: poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti. Ide o dve rozdielne poistky, ktoré väčšina poisťovní ponúka v jednom balíku. Určite sa oplatí investovať do oboch.

Poistenie domácnosti

Predmetom poistenia domácnosti sú všetky hnuteľné veci, ktoré tvoria zariadenie domu alebo bytu. Ide o elektrospotrebiče (biela aj čierna technika) starožitnosti, nábytok, koberce, dekorácie, veci osobnej potreby (šaty, obuv), cennosti,… Dajte si ale pozor, ak máte napríklad cennú zbierku mincí alebo drahé umelecké diela je lepšie si ich poistiť osobitne. Poisťovne pri plnení poistnej udalosti nezohľadňujú umeleckú či historickú hodnotu týchto predmetov.

Poistenie nehnuteľnosti

Predmetom poistenie nehnuteľnosti je samotná nehnuteľnosť. Tento typ poistenia pokrýva škody pevných častí stavby (obvodové múry, základy, strechu, okná, dvere,…) a zabudované konštrukcie (kuchynská linka, solárne panely, inžinierske siete,…).

Krytie rizík

Poistenie domácnosti a aj poistenie nehnuteľnosti by mali pokryť škody, ktoré môže spôsobiť

 • požiar, priamy úder blesku
 • záplavy, povodne
 • únik vody z vodovodného potrubia
 • víchrica, krupobitie
 • zosuv pôdy
 • tiaž (sneh, lavína)
 • krádež, vandalizmus
 • náraz vozidla, lietadla
 • výbuch, výbuch sopky, zemetrasenie

Vplyvom týchto faktorov môžu vzniknúť škody ako na zariadení domácnosti tak aj na nehnuteľnosti.

Pripoistenie domácnosti

Chrániť domácnosť môžete aj ďalšími pripoisteniami, ktoré síce platbu poistného navýšia, ale pokryjú škody, ktoré nie sú kryté v bežnom poistení.

 • práčky
 • zhorenie elektromotora v elektrospotrebičoch
 • nepriamy úder blesku
 • výpadku elektrického prúdu (poistka kryje znehodnotení obsah jedla v chladničke a mrazničke)

Pripoistenie nehnuteľnosti

Poistenie nehnuteľnosti môže ale nemusí (v závislosti od poisťovne) zahŕňať aj vybavenie domu (čistička odpadových vôd, rekuperácia, žumpa,…) alebo vonkajšie drobné stavby, ktoré nie sú súčasťou nehnuteľnosti ale patria k nej (chodník, plot, altánok, skleník,…). Pred uzavretím poistenia sa preto dobre informujte čo všetko poistenie zahŕňa a v prípade potreby si radšej pripoistite aj vybavenie domu či drobných stavieb.

Okrem toho si môžete nehnuteľnosť pripoistiť aj proti

 • nepriamemu zásahu blesku
 • zvýšeným napätím v elektrickej sieti

Každá poisťovňa ponúka rôzne možnosti pripoistenia. O jednotlivých možnostiach pripoistenia sa môžete informovať v poisťovniach.

Zaujal vás článok? Zdieľajte ho priateľom: