29. septembra 2021
Kategorie: Cestovanie

Tajuplný a majestátny svet jaskýň

Prírodné krásy Slovenska zdobia krasové útvary ukryté v podzemí našej krajiny. Podzemné dutinové priestory vytvorené zvetrávaním materskej horniny alebo pôsobením prílivu v morských oblastiach sa môžu pýšiť prírodnými scenériami, krasovou výzdobou, mohutnými bralami, či vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov.

Sprístupnené jaskyne na Slovensku

V stredoeurópskom meradle sa Slovensko zaraďuje medzi oblasti s najväčším výskytom krasových útvarov. Pokiaľ nie ste speleológom, jaskyniarom, geológom či geomorfológom, vaša pozornosť je zameraná na tie populárne, často navštevované jaskyne. Nesprístupnených jaskýň je na Slovensku 7014. Spomenieme vám niekoľko sprístupnených jaskýň na Slovensku.

Primárne (syngenetické) jaskyne

Pôvodné jaskyne vznikajúce s horninou. Vznik zabezpečuje sedimentácia pramenných vápencov, či vulkanických hornín. Takýmito jaskyňami sú Belianska jaskyňa v NPR Belianske Tatry, Demänovská ľadová jaskyňa a Demänovská jaskyňa slobody v NP Nízke Tatry, Gombasecká jaskyňa v NP Slovenský kras.

Sekundárne (epigenetické) jaskyne

Ich vznik bol podmienený eróziou, rútením, zvetrávaním, postupnou koróziou, či kombináciou týchto procesov. Do tejto skupiny patrí Dobšinská ľadová jaskyňa v NP Slovenský raj, Domica v NP Slovenský kras, Driny v Malých Karpatoch, Harmanecká jaskyňa v Kremnických vrchoch,  Jasovská jaskyňa v NP Slovenský kras, Ochtinská aragonitová jaskyňa v Revúckej vrchovine.

To „naj“ z jaskýň Slovenska

  • Bystrianska jaskyňa (Horehronské podolie) je využívaná pri speleoliečbe (liečbu ochorení dýchacích ciest).
  • Demänovská jaskyňa slobody disponuje najdlhším jaskynným systémom na Slovensku s bohatou sintrovou výplňou rôznych farieb, podzemným tokom Demänovky a priezračnými jazierkami.
  • Dobšinská ľadová jaskyňa je najvýznamnejšia ľadová jaskyňa na svete. Pre svoje pretrvávajúce monumentálne zaľadnenie, výskyt vzácnych netopierov pobrežného a riasnatého a zimovisko netopiera fúzatého a netopiera Brandtovho, patrí do Zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO.
Zaujal vás článok? Zdieľajte ho priateľom: