12. júla 2022
Kategorie: Zdravie

Ako ovplyvňuje cystická fibróza mužskú plodnosť, ženskú neplodnosť a tehotenstvo?

Cystická fibróza je choroba, ktorá zasahuje do života človeka negatívnym spôsobom takmer vo všetkých jeho oblastiach. Hoci sú príčiny vzniku známe už niekoľko desiatok rokov, jej liečba je stále veľmi náročná. Ako ale vplýva na plodnosť?

Čo je cystická fibróza a ako zasahuje do života

Cystická fibróza sa definuje ako geneticky najčastejšie podmienené multiorgánové letálne ochorenie kaukazskej rasy. Je to recesívne dedičné ochorenie, ktoré vzniká mutáciou génu pre CFTR na dlhom ramienku siedmeho chromozómu.

Diagnostikovať sa dá už pri narodení dieťaťa, no niektoré formy sa prejavia až v dospelosti. Radíme ju medzi najčastejšie dedičné choroby nielen v Európe, ale aj u nás. Ako konkrétnu chorobu ju zadefinovali v tridsiatych rokoch minulého storočia, no najvýznamnejším prelomom bola v roku 1985 lokalizácia génu, ktorého mutácia je zodpovedná za túto chorobu.

V minulosti bolo cystická fibróza považovaná za smrteľnú, keďže väčšina takto postihnutých detí sa nedožilo dospelosti. Dnes sa o nej vraví ako chorobe „život skracujúcej.“

Život s touto chorobou nie je ľahký a od pacienta, ale aj jeho okolia, si vyžaduje veľkú dávku trpezlivosti. Po jej diagnostikovaní sa všetkým, koho sa dotýka, radikálne zmenia životné nastavenia, pretože si vyžadujú pozornosť celej rodiny a okolia.

Ako ovplyvňuje chlapcov a dievčatá v detstve a puberte

Deti postihnuté touto dedičnou chorobou poznáme aj ako „slané deti.“ Toto pomenovanie vychádza zo skutočnosti, že ich pot je výrazne slaný, čo je spôsobené narušením prechodu minerálov do kože. Príčina tohto stavu je však stále nejasná.

Pre všetky deti postihnuté cystickou fibrózou je veľmi dôležité skoré diagnostikovanie ochorenia. Hoci je ešte stále považované za nevyliečiteľné, súčasná moderná medicína už vie výrazným spôsobom ovplyvniť priebeh choroby a úroveň života dieťaťa. Preto sa u nás robí preventívne skríningové vyšetrenie u každého novorodenca.

Kvalita života sa mení s priebehom choroby a vekom dieťaťa. Významné zmeny nastávajú v období, keď je obdobie detstva preč, prichádza puberta a neskôr dospelosť.

Okrem fyzických problémov spojených s každodenným životom je pre priebeh liečby dôležitá aj psychická odolnosť pacienta. Život týchto detí nie je vôbec jednoduchý a vyrovnať sa s ním býva ťažké pre každého. Preto je veľmi dôležitý pozitívny prístup okolia.

Cystická fibróza a mužská plodnosť, potencia a sexuálny život

Ochorenie cystická fibróza so sebou prináša niekoľko ďalších významných zdravotných následkov, ktoré výrazne negatívne ovplyvňujú kvalitu života. Jednou z nich je mužská neplodnosť. Žiaľ, až 98 % mužov trpiacich touto chorobou je nezvratne neplodných.

Hoci nie je ovplyvnená tvorba spermií, problémom je ich neschopnosť byť transportované zo semenníkov, následkom čoho je ejakulát bez ich prítomnosti. Táto skutočnosť vzniká aj kvôli artrofii – zmenšeniu semenníkov, čoho výsledkom je výrazné zníženie množstva ejakulátu v porovnaní s bežným stavom u zdravých mužov.

Dobrou správou však je, že vyššie spomenuté problémy s neplodnosťou nemajú negatívny vplyv na samotný sexuálny život a vďaka tomu ani na vzťahy z toho vyplývajúce.

Mužská neplodnosť je podľa štatistík závažným problémom, ale aj pre ľudí s cystickou fibrózou začína svitať na lepšie časy. Je to najmä z dôvodu využívania čoraz kvalitnejších a novších metód asistovanej reprodukcie, hoci je táto cesta ešte stále náročná.

Vplyvy na neplodnosť u žien a je možné tehotenstvo?

U žien trpiacich cystickou fibrózou je predpoklad na otehotnenie omnoho vyšší, ako schopnosť počať dieťa u mužov. Niektoré štatistiky uvádzajú, že neplodnosťou môže trpieť približne 40 % žien, vďaka stavu súčasnej medicíny sa darí toto číslo znižovať.

Výskum príčin neplodnosti žien nie je uzavretý, preto je predpoklad, že v prípade správneho diagnostikovania problému sa šanca na otehotnenie môže postupne zvyšovať. Jedným z významných vplyvov na zvýšenie predpokladu otehotnenia je správna výživa. Dôležitú úlohu tu však zohráva spolupráca s lekárom, ktorý vie nastaviť životosprávu.

Ďalšou pozitívnou správou je, že priebeh tehotenstva podľa lekárov neznamená pre väčšinu žien trpiacich cystickou fibrózou zvýšené riziko zhoršenia zdravotného stavu.

Tehotenstvo sa však vždy odporúča vopred konzultovať so svojím lekárom. Telo produkujúce ženské hormóny sa pokladá za vhodné na materstvo a ak bude žena počas celého tehotenstva pod stálym lekárskym dohľadom, nie je dôvod pre radikálne obavy.

Zaujal vás článok? Zdieľajte ho priateľom: