30. júna 2021
Kategorie: Technológie

Zaujímavosti o prvom počítači na svete

Vývoj počítačovej techniky pretrváva od začiatku výroby prvých počítačových strojov až po súčasnosť. Kedysi sa počítač využíval hlavne na realizáciu výpočtov. Dnes sa tento výdobytok techniky považuje za univerzálne zariadenie, ktoré sa používa na automatické spracovanie údajov.

ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer)

Historicky prvý elektrónkový počítač na svete bol ENIAC. Počiatky jeho vývoja sa datujú od roku 1943 v Penn State University v USA, kde bol jeho vývoj dokončený v roku 1946. Zaraďujeme ho do 1. generácie počítačov. Niektoré jeho časti aj dnes nájdeme v múzeách v USA.

Konštrukcia a poruchovosť

ENIAC využíval 18 tisíc elektrónok, 7 200 kryštálových diód, 1 500 relé, 70 000 rezistorov, 10 000 kondenzátorov, cca 5 miliónov ručne spájkovaných spojov. O hmotnosti 30 ton a veľkosti 2,6 m × 0,9 m × 26 m, počítač zaberal 140 m2. Dierne štítky zabezpečovali vstup a výstup. Tlač bola vykonávaná na špecializovanom stroji. O chladenie sa starali 2 letecké motory. Počítač sa pravidelne kazil. Pri jeho vypínaní a zapínaní vyhorelo pár vákuových elektrónok. Jeho konštruktéri Eckert, Mauchly, Goldstine a Turing tento problém vyriešili jednoducho, skrátka ho nepretržite nechali zapnutý. Počas neustálej prevádzky už nedochádzalo k tak častým poruchám.

Využitie pre výpočty a programovanie

ENIAC bol programovaný pomocou prepínačov a používal desiatkovú sústavu (dnes sa využíva dvojková sústava). Rok 1948 priniesol jeho modifikáciu, aby mohol vykonávať funkcie, ktoré boli uložené v pamäti ROM. Tento pokrok zabezpečil skrátenie času, ktorý počítač potreboval pre svoj výkon. V 50. rokoch minulého storočia sa rozšírila jeho hlavná pamäť. Programovanie počítača bolo zabezpečené prepájaním drôtov a dáta boli doňho vložené pomocou diernych štítkov, vďaka ktorým mohol vykonávať podmienené výpočty (delenie, násobenie) a vedel pracovať v podprogramoch. ENIAC bol určený aj pre výpočty dráh striel a výpočty atómovej bomby počas druhej svetovej vojny.

Zaujal vás článok? Zdieľajte ho priateľom: